Referencie zákazkovej tlače

Západoslovenská energetika, a.s. Československá obchodná banka, a.s. G4S Cash Solutions (SK), a. s. Tatra Billing, s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s. Československá obchodná banka, a.s. G4S Cash Solutions (SK), a. s. Tatra Billing, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s. Mestská polícia hlavného mesta SR Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Slovenská plavba a prístavy a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. Mestská polícia hlavného mesta SR Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Slovenská plavba a prístavy a.s.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Železnice SR Slovenská technická univerzita v Bratislave KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
Železnice SR Slovenská technická univerzita
v Bratislave
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Ekonomická univerzita v Bratislave Sociálna poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Sociálna poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Univerzita Komenského
v Bratislave
Krajská prokuratúra Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Literárne informačné centrum
Krajská prokuratúra Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Literárne informačné centrum