Spoločnosť Ševt, a.s. získala certifikát ISO14001 v rozsahu platnosti vydávanie, skladovanie a distribúcia tlačív, nákup a predaj tovarov a nízkonákladová zákazková tlač.

 

Spoločnosť Ševt, a.s. je taktiež držiteľom certifikátov HP 2012 Gold Specialist a SKQS ISO:9001