Ako skonvertovať podklady .indb (formát pre Adobe InDesign) do .pdf

Nižšie uvádzame postup pre konvertovanie podkladov vo formáte .indb priamo v programe Adobe  InDesign. Celý postup si môžete prezrieť aj v krátkom video návode.

 

 1. Pripravené podklady si otvorte v programe InDesign
 2. Na hornej lište kliknite na „Súbor“ (File)
 3. Zvoľte „tlačiť“ (Print)
 4. V okne, ktoré sa vám otvorí, kliknite na „Nastavenia“ (setup) – tlačítko je umiestnené v spodnej časti okna
 5. Pokiaľ sa vám zobrazí upozornenie ohľadne nastavenia tlače v tlačovom dialógu InDesign, potvrďte ho kliknutím na „OK“. Ak sa upozornenie nezobrazí, prejdite na ďalší bod.
 6. Vo výbere tlačiarní si vyberte „Adobe PDF“, prípadne inú PDF tlačiareň (zoznam programov pre tlač do PDF si nájdete na stránkach wikipédie) a kliknite na tlačítko „nastavenia“ (preferences).
 7. Kolónku „východzie nastavenia“ (default settings) nastavte na „kvalitná tlač“ (high quality print)
 8. Nastavenie potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“
 9. Kliknite na „tlačiť“ (Print), aby ste zavreli okno s nastavením tlačiarne
 10. Kliknite na tlačítko „tlačiť“
 11. Otvorí sa vám okno s výberom umiestnenia pre uloženie výsledného .pdf dokumentu. Vyberte si priečinok, kam má byť súbor uložený a kliknite na „uložiť“.