Čo robiť ak sú podklady príliš veľké ?

 

V prípade, že Vaše súbory presahujú veľkosť 200 MB, máte možnosť zaslať podklady k tlači cez FTP.

 

Čo je FTP ?

 

FTP je z anglického jazyka File Transfer Protocol, alebo protokol na prenos súborov medzi počítačmi.

 

Ako si nahrám podklady cez FTP ?

 

Zadajte si  URL adresu nášho FTP: ftp://83.168.146.242

 

Po vykonaní objednávky Vám príde emailom prihlasovacie meno a heslo. Po prihlásení na FTP môžete nahrať všetky súbory do pripraveného adresára, kde si ich prevezmeme.