Slovenská pošta, a.s.

Sociálna poisťovňa, a.s

Železničná spoločnosťCargo Slovakia, a.s.

Hlavné mesto  SR Bratislava -  Mestská polícia

Západoslovenská energetika, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

Železnice SR

Literárne informačné centrum Univerzita Komenského Bratislava

Slovenská plavba a prístavy

Krajská prokuratúra

ČSOB poistovna,  banka, stavebná sporiteľna

Kooperativa

Tatra building

Komunálna poisťovňa

Verlag dashofer 

Univerzita STU Ekonomická univerzita

Univerzita Konštantína filozofa Nitra

G4S