Malý polygrafický slovník

Toto je miesto, kde sa dozviete viac o všetkých dôležitých slovách,
ktoré vás na tomto portáli mohli prekvapiť:

Chrbát
šírka knižného bloku v mieste spojenia jednotlivých zložiek. Šírka chrbátu je dôležitá pri príprave podkladov na tlač obálky publikácií, ktoré sa následne viažu väzbou V2, V4, V8.
CMYK
plnofarebná tlač. Je to skratka 4 základných farieb, pomocou ktorých vznikajú plnofarebné obrázky. C - cyan (azúrová modrá), M - magenta (purpurová ružová), Y - yellow (žltá), K - black (čierna)
DPI
rozlíšenie kvality obrázkov. Aby bol obrázok kvalitne vytlačený, mal by mať minimálne 300 DPI. Ak obrázky majú menej ako 300 DPI hovoríme o nízkom rozlíšení, čo sa odráža na kvalite konečného výtlačku.
Falcovanie
skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer. napr. zloženie letáčiku A4 na polovicu (A5) alebo na tretiny
Farebnosť
počet farieb na jednej a druhej strane materiálu, napr. 4 + 1 znamená štvorfarebnú (plnofarebnú, väčšinou CMYK) potlač tlačového hárku z jednej strany a jednofarebnú (väčšinou čiernou, ale môže byť aj ľubovoľná direktná farba z PANTONE škály) potlač tlačového hárku z druhej strany. Príklady: 1 + 0 – jednostranná tlač jednou farbou, 1 + 1 – obojstranná tlač jednou farbou, 2 + 0 – jednostranná tlač dvoma farbami, 3 + 0 - jednostranná tlač troma farbami, 4 + 0 - jednostranná tlač štyrmi farbami, 4 + 1 - obojstranná tlač – jedna strana štyrmi farbami, druhá strana jednofarebná tlač, 4 + 4 – obojstranná farebná tlač
Formát
Rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky, štandardné formáty sú členené nasledovne:
A - formáty B - formáty C – formáty (uvádzané pri pošt.obálkach)
A0 - 841x1189 mm B0 - 1000x1414 mm C0 - 917x1297 mm
A1 - 594x841 mm B1 - 707x1000 mm C1 - 648x917 mm
A2 - 420x594 mm B2 - 500x707 mm C2 - 458x648 mm
A3 - 297 x 420 mm B3 - 353 x 500 mm C3 - 324 x 458 mm
A4 - 210 x 297 mm B4 - 250 x 353 mm C4 - 229 x 324 mm
A5 - 148 x 210 mm B5 - 176 x 250 mm C5 - 162 x 229 mm
A6 - 105 x 148 mm B6 - 125 x 176 mm C6 - 114 x 162 mm
A7 - 74 x 105 mm B7 - 88 x 125 mm C7 - 81 x 114 mm
A8 - 52 x 74 mm B8 - 62 x 88 mm C8 - 57 x 81 mm
Gramáž
plošná hmotnosť papiera v gramoch na m². Najčastejšie sa potláčajú papier od 80g/m² po 300g/m².
Hrebeňové/krúžkové väzby
Vnútorné listy sú zviazané buď plastovým alebo kovovým hrebeňom. Plastový hrebeň je možné použiť do cca 450 listov, kovový do 120 listov. Je možné vybrať si z viacerých farebných variantov. Ako vrchný list sa najčastejšie používa fólia (číra alebo farebná) a ako spodný list tzv. delta obálka (hrubý papier so štruktúrou – biely alebo farebný). Hrebeň, fóliu a deltu si môžete skombinovať v jednej farbe. Najväčšie využitie: napr. tovarové/produktové katalógy, zborníky prednášok, učebné pomôcky – publikácie, v ktorých listujete denne.
Knihárske spracovanie/knižná väzba
môžeme rozčleniť na:
 • mäkká väzba
  1. V1 – zošitová väzba – vnútorné listy spolu s obálkou sú vložené do seba a sú prešité skobkami. Počet strán pri tomto type väzby musí byť deliteľný štyrmi. Napr. časopis/bulletin/katalóg s rozsahom 8 strán + obálka, 16 strán + obálka, 36 strán + obálka atď maximálne však do 76 strán + obálka. Väčší počet strán sa nedoporučuje.
  2. V2 – lepená väzba. Vnútorné listy sú vlepené do mäkkej obálky (papier cca 220 g – 300 g). Obálka sa naryhuje, aby bola dobre otvárateľná. Je to najčastejšie využívaná väzba na rôzne publikácie, brožúry, zborníky, učebnice.
  3. V3 – bloková väzba – vnútorné listy sú zlepené do bloku a následne prešité skobkami. Chrbát bloku je nakoniec prelepený páskou (imitáciou kože). Používa sa najmä pri hospodárskych tlačivách alebo učebných skriptách.
  4. V4 – šitá väzba. Vnútorné listy sú zošité niťou (ako pri knižnej tvrdej väzbe) a následne vlepené do mäkkej obálky (papier cca 220 g – 300 g). Využíva sa najmä pri vyššom rozsahu vnútorných listov; pri tomto type väzby musí byť rozsah vnútorných strán deliteľný ôsmimi (napr. brožúra s rozsahom 320 strán, 384 strán)
 • tuhá väzba

  V8 – knižná väzba. Vnútorné listy spojené šitím,alebo lepením do knižného bloku, ktorý je vložené do obálky z tvrdých knižných dosiek

  Pri vyšších nákladoch (cca 500 kníh) sú vnútorné listy šité niťou. Obálka – knižné dosky bývajú potiahnuté polaminovaných papierom. Rozsah vnútorných strán musí byť deliteľný 8-mimi.

  Pri nižších nákladoch (cca 150 kníh) môžu byť vnútorné listy vlepené do obálky. Obálka – knižné dosky bývajú potiahnuté polaminovaných papierom.

  Pri nízkych nákladoch (cca 1 - 10 ks) je využívaná vŕtaná väzba. Obálka – knižné dosky v tomto prípade sú potiahnuté imitáciou koženky. Využíva sa najmä pri výrobe kroniky, pamätnej knihy, Knihy overovania podpisov a pod.
Knižné dosky
Lepenkové prírezy a chrbátnik hrúbky cca 2,5 mm, potiahnutý (kašírovaný) polaminovaným papierom alebo imitáciou kože. Slúžia na vytvorenie tuhej knižnej väzby.
Korektúra
vyznačovanie opráv, chýb (napr. v texte); môže byť autorská, keď si text opravuje sám zákazník, alebo domáca, keď sa text opravuje na našom oddelení
Lak
povrchová úprava tlačoviny (môže byť lesklý alebo matný)
Lamino
povrchová úprava tlačoviny (lesklé/matné, jednostranné, obojstranné). Na hárok papiera sa nanesie laminovacia fólia. Najčastejšie sa používa na obálky brožúr, kníh. Plní aj ochrannú funkciu, predlžuje kvalitu tlačoviny.
Lom
miesto preloženia papiera; vzniká pri falcovaní alebo skladaní
Maketa
pripravený vzor (aj ručne pripravený), ako má výtlačok vyzerať
Náhľadové PDF
PDF súbor slúžiaci na kontrolu postavenia textu a obrázku
Náklad
celkový počet výtlačkov
Nátlačok
náhľad pred tlačou; slúži na kontrolu postavenia textu, obrázkov a farebnosti
PANTONE škála/farebnosť
viac než 1300 priamych samostatných farieb
Papier
materiál používaný na výrobu tlačovín. Jeho členenie je nasledovné:

Nenatierané papiere:- bezdrevný ofset (biely, žltý) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačnom stroji na farebné i čiernobiele publikácie - volumenový papier (biely, žltý) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji, odporúčame použiť len na čiernobiele publikácie - recyklovaný papier (prírodný, rôznofarebný) - vhodný pre tlač na hárkovom stroji

Natierané papiere: - jednostranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pred tlač na hárkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie, využitie je hlavne pri pohľadniciach, kde sa natieraná strana plnofarebne potláča a nenatieraná strana ostáva vhodná na popisovanie, napr. perom- obojstranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie

Špeciálne papiere: samolepiace, etiketové, samoprepisové-kde už samotný názov napovedá ich využitie
Parciálny lak
zvýraznenie motívu na požadovanej časti tlačoviny
Perforácia
súvislé dierkovanie alebo presekávanie papiera, prípadne iného materiálu, ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti (napr. šatňové lístky atď.)
Personalizácia
označenie každej tlačoviny špeciálnym textom podľa databázy
Pixel
Pixel, obrazový bod, je najmenší prvok rastrového zobrazovania alebo digitálneho obrazu a obsahuje informácie o intenzite a farbe svetla.
Povrchová úprava
zabezpečujeme ňou zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlastnosti výtlačku:

 • lakovanie klasickým ofsetovým lakom (lesklým alebo matným)
 • laminovanie (lesklým, matným alebo štruktúrovaným laminom)
 • lakovanie UV lakom (celoplošne alebo parciálne)

Najodolnejšou povrchovou úpravou je štandardne lamino, ale pri bežnom používaní materiálov je dostačujúce aj lakovanie UV lakom. Rozdiel spočíva v tom, že v prípade lakovania sa na tlačovinu nanesie len vrstva priesvitného odolného laku a pri laminovaní sa potiahne vrstvou laminovacej fólie. Parciálny UV lak je využívaný hlavne na designový efekt, prípadne na zvýšenie pozornosti na nejakú konkrétnu časť vizuálu.
Prebal
ochranný potlačený papier opatrený záložkami, ktorým sa obaľuje obálka knihy; slúži ako ochrana pred poškodením alebo znečistením
Predsádka
dvojlist hrubšieho papiera, ktorý v knihách s pevnou väzbou spája knižný blok a dosky (v knihe sú vždy dve predsádky-predná a zadná). V knihách s mäkkou obálkou sú knižné bloky do obálky vlepované priamo, bez použitia predsádok.
Raster
mriežka, ktorá určuje spôsob zobrazenia detailov. Raster môže byť klasický (tzv. AM raster), ktorého jemnosť určuje hodnota LPI alebo stochastický, ktorý umožňuje jemnejšie zobrazenie detailov a neurčuje sa cez hodnotu LPI. Stochastický raster je využívaný len pri vybraných technológiach.
Ražba
vtláčanie textu alebo kresby tlakom. Môže byť reliéfna (slepotlač) alebo ražba fóliou za tepla (fólia môže byť rôznofarebná), prípadne môže ísť aj o kombináciu oboch.
Retuš
ručné, mechanické alebo fotomechanické korekcie, ktorými sa na predlohe, negatíve, pozitíve alebo tlačových platniach odstraňujú nedostatky a chyby, aby sa zdokonalila výsledná reprodukcia
RGB
farebný priestor, ktorý zlučuje 3 základné farby: Red - R, Green - G a Blue - B pre zobrazenie na monitoroch
Rozsah
počet strán produktu
Šitie
spájanie knižných zložiek alebo jednotlivých listov drôtom (v chrbte-spájajú do seba vložené zložky v jeden celok, zboku-skobka preráža zhora nadol všetky listy alebo zložky ležiace na sebe) alebo niťou (zošívanie v chrbte aj zhora dlhším stehom niťami)
Snap-out
súprava listov lepená v lište väčšinou v hlave naplocho oddelená perforáciou
Spadávka
kresba zasahujúca až za formát tlačoviny pre možnú nepresnosť orezu
Tiráž
blok informácií obsahujúci technické a vydavateľské údaje (tirážou sa často prenesene nazýva celá stránka s týmto informačným blokom)
UV lak
hrubá vrstva laku, ktorá zvýrazňuje potlačený materiál (môže byť lesklý alebo matný)
Vývesné hárky
odkontrolované, odsúhlasené vzorové hárky
Zalamovanie
usporadúvanie textu, prípadne obrázkov do formátu na stránku
Znášanie
ukladanie jednotlivých (zvyčajne potlačených) listov alebo knižných zložiek na seba v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok (napr. knižný blok)