Stručná história

 • 1954 – založené Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív š. p. za účelom zjednotenia sústavy úradných a hospodárskych tlačív
 • 1992 – transformácia bývalého š. p. na Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. (skrátene ŠEVT a.s.)
 • 1995 – dochádza k plnej privatizácii spoločnosti, mení sa organizačná štruktúra s cieľom rozšíriť ponuku služieb s väčšou orientáciou na zákazníka
    1. zavádza sa čiarový kód na výrobky
    2. začína sa budovať vlastná sieť špecializovaných predajní ŠEVT na tlačivá a kancelárske potreby
 • 1999 – spoločnosť obdržala CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU
 • 2000 – zavedenie systému manažmentu kvality v súlade s normou ISO 9001:1994 a neskôr podľa novej normy ISO 9001:2000
 • 2004 – získanie licencie na nový franšízingový formát predajní spoločnosti OFFICE1Superstore International Inc. na úrovni Master franchisor pre SR
 • 2005 – rozvoj obchodnej siete špecializovaných papiernictiev v novom obchodnom formáte Office1Ševt
 • 2006 – zavedenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001:2004
 • 2007 – začiatok priameho dovozu tovaru z Ďalekého východu a Číny
 • 2008 – vlastné obchodné zastúpenie v Pekingu (Čína) na zvýšenie kvality a kontroly nakupovaných tovarov
 • 2009 – uvedenie programu eTlačivá do prevádzky – elektronické verzie školských papierových tlačív a pedagogickej dokumentácie
 • 2010 – vývoj školského informačného systému eŠkola 
 • 2011 – uvedenie programu eŠkola do prevádzky – elektronické spracovanie školských údajova elektronická školská agenda: www.etlaciva.sk
 • 2012 – zavedenie online systému na nízkonákladovú digitálnu tlač na vlastných profesionálnych produkčných zariadeniach: www.tlac-sevt.sk
 • 2013 – moderné elektronické obchody pre podnikateľov: www.sevtprefirmu.sk a pre širokú verejnosť: www.sevtprerodinu.sk  
 • ukončenie franšízingovej spolupráce s OFFICE1Superstore International Inc. a rebranding spoločnosti, ktorá odvtedy pokračuje pod názvom ŠEVT papiernictvo
 • 2014 – napojenie programu eŠkola na Rezortný informačný systém MŠVVaŠ SR
 • 2015 – vývoj webovej služby Škola na webe a jej uvedenie do prevádzky – internetová žiacka knižka, elektronická triedna kniha
 • 2016 – vznik firemného blogu a periodika ŠEVT magazín, ktorý vychádza pravidelne v tlačenej i online verzii
 • 2019 – presťahovanie centrály spoločnosti do nových priestorov Myhive Tower 1, Stará Vajnorská 100/A, Bratislava  
 • 2020 – vývoj a uvedenie do prevádzky služby edulife – webová stránka školy a mobilná aplikácia edulife 
 • presťahovanie centrálneho skladu spoločnosti do nových priestorov logistického parku P3 Logistic Parks v Ivanke pri Dunaji, modernizácia skladového hospodárstva  
 • vynovenie e-shopu www.sevt.sk, ktorý umožňuje pohodlné online nakupovanie podnikateľov i širokej verejnosti na jednom mieste