• rok 1954 - bolo založené Štátne a evidenčné vydavateľstvo tlačív pre účely zjednotenia sústavy úradných a hospodárskych tlačív. Za takmer 50 rokov úspešného pôsobenia v úlohe tvorcu, vydavateľa a distributéra všetkých druhov tlačív a formulárov sa jeho meno dostalo do povedomia celej spoločnosti.
 • rok 1992 - akciová spoločnosť Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív prevzala štafetu po bývalom štátnom podniku.
 • rok 1995 - došlo k zásadnej zmene vo vlastníckych vzťahoch. Nový manažment zaviedol novú organizačnú štruktúru výroby a viedol spoločnosť k všeobecnému skvalitneniu produktov smerom k zákazníkovi. Na svoje výrobky začal ŠEVT a.s. používať čiarový kód a vybudoval sieť vlastných špecializovaných predajní.
 • rok 1998 - ŠEVT a.s. uviedol do prevádzky diskontný predaj v sídle spoločnosti.
 • rok 1999 - v procese zavádzania systému riadenia kvality získal ŠEVT a.s. CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU.
 • rok 2000 - v januári bol spoločnosti ŠEVT a.s. vydaný potvrdzujúci certifikát, že má vybudovaný systém kvality podľa modelu medzinárodnej normy ISO 9001:1994. V roku 2002 bol certifikovaný už podľa novej normy ISO 9001:2000
 • v priebehu roka 2001 ŠEVT a.s. rozšíril svoju predajnú sieť o diskontnú predajňu v Košiciach na ploche 700 m2, v roku 2002 o diskontnú predajňu v Banskej Bystrici na ploche 300 m2 a v ďalších rokoch otvoril ďalšie predajne.
 • novembri 2004 sa spoločnosť ŠEVT a.s. stala súčasťou medzinárodného obchodného reťazca OFFICE 1 Superstore International Inc. zameraného na predaj kancelárskych produktov vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ŠEVT a.s. sa týmto zaviazala rozvíjať predajnú sieť a ostatné obchodné aktivity na území Slovenska na základe rozvinutej koncepcie predaja spoločnosti OFFICE 1.
 • rok 2006 - v decembri bol spoločnosti ŠEVT a.s. vydaný potvrdzujúci certifikát, že má vybudovaný systém environmentálneho manažérstva pre podmienky centrály spoločnosti podľa modelu medzinárodnej normy ISO 14001:2004.
 • rok 2009 - boli 3 predajne (v Bratislave a v Trnave) presťahované do nových priestorov, otvorenie novej predajne v Košiciach, prebudovanie obchodnej skupiny.
 • rok 2010 - otvorenie 3 nových predajní v Žiline, v Piešťanoch,  v Trnave a predajňu v Prievidzi sme presťahovali do nových priestorov.
 • rok 2011 - otvorenie ďalších 4 nových predajní a to v Žiline, v Bratislave, v Nitre a v Košiciach.