Máte otázku?

Certifikáty

Spoločnosť Ševt a.s. ako preferovaný partner získala certifikát Rainforest Alliance

Spoločnosť Ševt a.s. ako preferovaný partner HP získala certifikátHP Silver PPS Supplies Partner

Spoločnosť Ševt, a.s. získala certifikát ISO14001 v rozsahu platnosti vydávanie, skladovanie a distribúcia tlačív, nákup a predaj tovarov a nízkonákladová zákazková tlač.

Spoločnosť Ševt, a.s. získala certifikát SKQS ISO:9001 v rozsahu platnosti výdaj, skladovanie a distribúcia tlačív, nákup a predaj tovarov a nízkonákladová zákazková tlač.