Certifikáty

Spoločnosť Ševt a.s. ako preferovaný partner získala certifikát Rainforest Alliance

Spoločnosť Ševt a.s. ako preferovaný partner HP získala certifikátHP Silver PPS Supplies Partner

Spoločnosť Ševt, a.s. získala certifikát ISO14001 v rozsahu platnosti vydávanie, skladovanie a distribúcia tlačív, nákup a predaj tovarov a nízkonákladová zákazková tlač.

Spoločnosť Ševt, a.s. získala certifikát SKQS ISO:9001 v rozsahu platnosti výdaj, skladovanie a distribúcia tlačív, nákup a predaj tovarov a nízkonákladová zákazková tlač.